Spojení managementu a IT

Pochopíš, jak dělat

správné věci správně

Chceš umět smysluplně řídit
informační systémy a technologie ve firmě?

Pojď na Fakultu podnikatelskou a studuj akademický studijní program

Informační

management

Management

 • strategický koncept řízení podniku

 • znalost ekonomických teorií v kontextu rozvoje podniků

 • metody a postupy v řídících a rozhodovacích procesech podniku


IT / IS

 • metody a postupy analýzy, správy, nasazení a rozvoje informačních systémů

 • strategické řízení IT/IS ve firmě

 • efektivnost a efektivita řešení

 • best practises

 • modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence


Bezpečnost a data

 • metody a postupy managementu informační bezpečnosti

 • management kybernetické bezpečnosti

 • porozumění firemní datům

 • analýzy, reporty a vizualizace dat

Cílem magisterského studijního programu Informační management je připravit pro teorii i praxi mezioborově vybavené odborníky, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám praxe.

Dovednosti, které získáte

ANALYTICKÉ

 

identifikovat, vyhodnocovat, systematizovat, pracovat na multidisciplinární úrovni

MANAŽERSKÉ

 

ve smyslu manažerských činností, manažerského přístupu k řešení problémů organizace zdrojů atd.

PODNIKATELSKÉ

 

ve smyslu identifikace příležitostí pro rozvoj podniků v mezinárodním prostředí, včetně jejich posouzení a využití – realizace

Spolupráce s praxí

LÁKÁ TĚ STUDIUM IM NA FP VUT V BRNĚ?

Zde se dozvíš víc

< ZPĚT

webdesign ADWAY 2020