Pozadí
Efektivní práce s daty je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé moderní firmy
Ovládněte pokročilé
dovednosti práce s daty
Získejte best practice od datových profesionálů z komerční praxe

POWER BI ACADEMY

JEDINEČNÝ KURZ POWER BI

pořádá fakulta podnikatelská vut v brně
ve spolupráci s předními odborníky a konzultanty v oblasti power bi

CO JE POWER BI

Power BI je sada nástrojů pro obchodní analýzy, která umožňuje analyzovat data a sdílet přehledy. Využijte možnost monitorovat vaše podnikání a získat rychlé odpovědi prostřednictvím bohatě vybavených řídicích panelů, které jsou dostupné na všech zařízeních.

Efektivní práce s daty je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé moderní firmy.

Kurz umožní studentům i veřejnosti ovládnout pokročilé dovednosti práce s daty a získat best practice od datových profesionálů z komerční praxe.

Praktická výuka

Max. 20 účastníků

Interaktivní prostředí

Navázání
užitečných kontaktů

PRO KOHO JE KURZ určen
 • Široká veřejnost

 • Podnikatelé

 • Firmy

 • Živnostníci

 • Všichni studenti

Mix účastníků z řad studentů i veřejnosti v kombinaci s externími lektory přináší výjimečné příležitosti k navázání užitečných kontaktů.

JAK KURZ PROBÍHÁ

Kurz probíhá formou intenzivních workshopů včetně praktické části na počítačích, v celkovém rozsahu 24 hodin pro základní kurz a 24 hodin pro pokročilý kurz.

Kurz je rozdělen na dvě části – základní a pokročilý, které lze absolvovat nezávisle.

Kurz provádí účastníky akademie všemi klíčovými fázemi datových projektů.

Omezený počet 15-20 účastníků podporuje a umožňuje intenzivní kontakt s lektory.

Obsah základního kurzu:

Základy SQL

Co je to SQL a jak ho využít při práci s daty

 • Práce s tabulkami v databázi (vytvoření, zapisování do tabulek, update...)

 • Výběr dat z databáze/tabulky pomocí dotazů (SELECT FROM, WHERE, DISTINCT, ORDER BY, HAVING…)

 • Získání informací o datech pomocí agregačních funkcí (SUM, AVERAGE, COUNT...)

 • Výběr dat přes více tabulek (JOIN)

 • Práce se subqueries, CTE, Temporary tables, Views

Základy PBI

Co je to Power BI a jak ho využít pro analýzu a vizualizaci dat

 • Import dat z různých zdrojů (databáze, excel, csv, web...)

 • Úprava dat před vizualizací (práce s Power Query Editorem)

 • Propojení queries, nastavení vztahů

 • Vizualizace dat pomocí různých nástrojů

 • Další užitečné nástroje (filtry, záložky...)

Úvod do analytického jazyka DAX

Jak obohatit datový model v PBI o kalkulované sloupce, míry a tabulky

 • Seznámení se se syntaxí a základními skalárními a tabulkovými DAX funkcemi

 • Agregační funkce - Min, Max, Average, Sum, Count

 • Logické funkce - And, Or, Not, If

 • Textové funkce - Search, Upper, Replace

 • Filtrovací funkce - Calculate, Filter, All

 • Relační funkce - Related, Relatedtable

 • Funkce data a času

 • Tabulkové funkce - Addcolumns, Summarize, Union

PBI service: Jak sdílet PowerBI reporty s uživateli

 • Co je report, dataset a dashboard a práce s nimi

 • Co je to workspace - premium a basic

 • Nastavení zabezpečení na úrovni řádků (RLS) s využitím DAX

 • Jak se napojit na dataset, sdílený dataset pro více reportů

 • Jak nastavit automatický refresh dat

 • Distribuce obsahu pomocí aplikace

 • Optimalizace pro zobrazení na mobilu

Obsah pokročilého kurzu:

Po našem kurzu vám bude jasné:

Napojení dat na Power BI pomocí Power query

 • Různé datové zdroje (databáze, flat files, online zdroje,...)

Transformace dat

 • Úprava a přidání sloupců, sloučení a propojení tabulek, čištění dat, změna datových typů

Práce s datovým modelem

 • Vytváření relací mezi datovými zdroji, funkce CROSSFILTER, RELATED, RELATEDTABLE

Práce s jazykem DAX

 • Od základních funkcí po pokročilé koncepty jako jsou filter context, row context a context transition

 • Time intelligence funkce

 • Variables

 • Iterátory (SUMX, AVERAGEX, CONCATENATEX..)

 • Různé typy agregací a filtrů (CALCULATE a jeho modifikátory jako ALL, ALLEXCEPT,...)

 • Table functions (SUMMARIZE, ADDCOLUMNS,...)

Vizualizace

 • Tvorba základních a pokročilých vizualizací (Bar chart, Waterfall chart, Scatter chart,...)

 • Tvorba interaktivních dashboardů

 • Záložky a parametry

 • Storytelling a interpretace dat

Sdílení dat

 • Power BI service - sdílení reportů a dashboardů, row level security

Ukázka použití nových technologií typu MS Power Flow, Power Apps a Databricks

Kurz bude ukončen praktickou závěrečnou prací, kde student využije nabytých znalostí.

KOLIK KURZ STOJÍ

Základní kurz Power BI Academy I – 4 000 Kč

Termín zahájení – 12. 10. 2023

Pokročilý kurz Power BI Academy II – 6 000 Kč

Termín zahájení – 13. 10. 2023

JAK SE PŘIHLÁSIT

Podejte si elektronickou přihlášku ještě dnes:

PŘIHLÁŠKY ZDE > >

přihlaste se do 10. 10. 2023

Kontaktní osoba: Ing. Jan Kříž, MBA

webdesign ADWAY 2020